1 pm 2 pm inside ring

1 pm 2 pm inside ring

10am 11.am inside ring

10am 11.am inside ring

11am 12noon inside ring

11am 12noon inside ring

12 noon 1pm inside ring

12 noon 1pm inside ring

Inside ring 8.30am 9.30am

Inside ring 8.30am 9.30am

NCPA coloured classes

NCPA coloured classes

NCPA out door showing classes

NCPA out door showing classes

Out door championship photo's

Out door championship photo's